Regulamin od 30.10.2020 do 01.05.2023

Regulamin Sklepu internetowego Hdmarket.pl (ważny od 30.10.2020)

I. Postanowienia ogólne.
1. Sklep Internetowy Hdmarket.pl (Sklep internetowy) prowadzony jest przez GoNet, Marek Gołębski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 7-17, pawilon 28, kod pocztowy 53-676, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 30269, o numerze NIP 8971029335, o numerze REGON 006002069 (Sprzedawcę).
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod nr tel 71/79 80 460 lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@hdmarket.pl.
Konto bankowe : ING Bank Śląski, 74 1050 1575 1000 0022 2949 9278.
2. Sprzedawca umożliwia osobom fizycznym i prawnym (Klientom) składania zamówień towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki, jednak pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań system Sklepu internetowego może działać nieprawidłowo.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
6. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie internetowym w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
1. W ramach serwisu www.hdmarket.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014r. wraz z późniejszymi zmianami .
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego (Rejestracja) albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu internetowego (w przypadku braku Rejestracji).
3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu internetowego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zamówień w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 • narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne dokonywanie zamówień i ich kilkukrotne nieodbieranie.

6.Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce bezpieczeństwa.
7.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
III.  Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy .
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową hdmarket.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
5. W przypadku zakupu Produktów
a) w systemie ratalnym Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z "Regulaminem sprzedaży ratalnej".
b) z płatnością "Kup teraz - zapłać później" (Twisto) umowa płatności zawierana jest zgodnie z regulaminem "Twisto" i iMoje dostępnym w serwisie obsługi płatności iMoje banku ING w trakcie realizowania transakcji.
6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i Koszt Gospodarowania Odpadami.  
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar i przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu zgodnie z przedstawionymi w momencie składania zamówienia sposobami płatności (płatność elektroniczna, przelew).
   7a. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu dwóch dni od jego złożenia lub w terminie określonym na karcie produktu (jeśli jest on określony) zamówienie może zostać anulowane bez wcześniejszego powiadomienia.
   7b. Zamówienia na produkty oznaczone jako promocyjne (w cenach promocyjnych) muszą być odebrane lub opłacone przed zakończeniem promocji - w przeciwnym wypadku zostaną anulowane.
   7c. Zamówienia na produkty w przedsprzedaży (tzw. "pre ordery") muszą być opłacone do dnia premiery - w przeciwnym wypadku zostaną anulowane.

8. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi. 
 2. Przelewem – wysyłka następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Płatności on-line :

- karta płatnicza
- ePrzelewy
- ePłatności
- eRaty
- Twisto - Kup teraz zapłać za 21 dni

     - wysyłka następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty,

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem i e-płatnoścą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub serwisu prowadzonego przez ING Bank.

5.Raty w Alior Bank lub mBank – zgodnie z "Regulaminem sprzedaży ratalnej" dostępnym w trakcie kalkulowania rat przed zawarciem umowy.

6. Płatności Twisto ("Kup teraz - zapłąć za 21 dni") są realizowane za pośrednictwem serwisu iMoje prowadzonego przez Bank ING.

9. Sprzedawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia. Są one również opisane na stronie "Koszty dostawy".
10. Czas realizacji zamówienia zalezny jest od produktu i podany jest na karcie produktu.
11. Pomimo naszych starań może zdarzyć się, że zamawiany towar jest niedostępny. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie opóźnionej realizacji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na realizację opóźnionego Zamówienia otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
12. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
13. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
15. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.
16. Sprzedawca działa zgodnie z Ustawą z dn. 23.07.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (ustawa dostępna na stronach sejmu)
IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
1. Jako Konsument możecie Państwo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014r. wraz z późniejszymi zmianami

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep internetowy Hdmarket.pl prowadzony przez GoNet, Marek Gołębski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 7-17, pawilon 28, 53-676 tel 71/79 80 460, e-mail sklep@hdmarket.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;

– Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Wraz z urządzeniem należy zwrócić także kartę gwarancyjną oraz oryginał paragonu. Prosimy też o dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku:

 • nagrań dźwiękowych lub wizualne albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • gdy Klientem jest podmiot nie będący Konsumentem w świetle postanowień Kodeksu Cywilnego (tj. ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami).

V. Reklamacje.
1. Warunki i sposoby zgłaszania reklamacji opisane zostały w karcie gwarancyjnej dołączanej do sprzedawanego towaru. Jeśli do sprzedanego produktu nie została dołączona karta gwarancyjna - wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sklepu Internetowego lub dystrybutora (jeśli dane kontaktowe dystrybutora są podane). Wybór sposobu zgłoszenia reklamacji należy do Klienta.
VI. Spory.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Archiwum regulaminów :

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl