PREORDER
Amiibo Cat Mario & Cat Peach
Amiibo Cat Mario & Cat Peach
149,00 zł
szt.
Premiera 12.02.2021
Gra Monster Hunter Rise (Nintendo Switch)
Gra Monster Hunter Rise (Nintendo Switch)
229,00 zł 219,00 zł
szt.
Premiera 26.03.2021
Gra Bravely Default II (Nintendo Switch)
Gra Bravely Default II (Nintendo Switch)
229,00 zł 219,00 zł
szt.
Premiera 26.02.2021
Gra Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch)
Gra Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch)
229,00 zł 219,00 zł
szt.
Premiera 12.02.2021
Gra Harvest Moon: One World (Nintendo Switch)
Gra Harvest Moon: One World (Nintendo Switch)
229,00 zł 219,00 zł
szt.
Premiera 05.03.2021

darmowa wysyłka od 999 pln

Paczkomaty Inpost
Paczkomaty InPost
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Regulamin ważny do 12.06.2014

Regulamin Sklepu internetowego Hdmarket.pl (ważny do 12.06.2014)

I. Postanowienia ogólne.
1. Sklep Internetowy Hdmarket.pl (Sklep internetowy) prowadzony jest przez GoNet, Marek Gołębski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 30269, o numerze NIP 8971029335, o numerze REGON 006002069 (Sprzedawcę).
Konto bankowe : ING Bank Śląski, 74 1050 1575 1000 0022 2949 9278.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sprzedawca umożliwia osobom fizycznym i prawnym (Klientom) składania zamówień towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość.
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki, jednak pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań system Sklepu internetowego może działać nieprawidłowo.
7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
8. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie internetowym w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
1. W ramach serwisu www.hdmarket.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego (Rejestracja) albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu internetowego (w przypadku braku Rejestracji).
3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu internetowego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zamówień w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 • narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie.

6.Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce bezpieczeństwa.
7.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
III.  Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy .
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.hdmarket.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie   odbioru/dostarczenia towaru do Klienta.
3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
5. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z "Regulaminem sprzedaży ratalnej".
6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i Koszt Gospodarowania Odpadami.  
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar i przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
8. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi. 
 2. Przelewem – wysyłka następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Płatności on-line :

- karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
- ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
- ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.,
     - wysyłka następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty,

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5.Raty w Alior Bank – zgodnie z "Regulaminem sprzedaży ratalnej" dostępnym w trakcie kalkulowania rat przed zawarciem umowy.

9. Sprzedawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia.
10. Czas realizacji zamówienia zalezny jest od produktu i podany jest na karcie produktu.
11. Pomimo naszych starań może zdarzyć się, że zamawiany towar jest niedostępny. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie opóźnionej realizacji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na realizację opóźnionego Zamówienia otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
12. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
13. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
1. Konsument może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271). składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu można pobrać TUTAJ.
2. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni po odstąpieniu od umowy.
3. Wraz z urządzeniem należy zwrócić także kartę gwarancyjną oraz oryginał paragonu. Do przesyłki powinno być też dołączone wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
6. Zwrot uiszczonej przez klienta kwoty, zostaje dokonany bezzwłocznie na numer konta bankowego lub na konto karty płatniczej - zgodnie ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek "za pobraniem".
7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku:

 • nagrań audio, wideo oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • gdy Klientem jest podmiot nie będący Konsumentem w świetle postanowień Kodeksu Cywilnego (tj. ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

V. Reklamacje.
1. Warunki i sposoby zgłaszania reklamacji opisane zostały w karcie gwarancyjnej dołączanej do sprzedawanego towaru.  
VI. Spory.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl